Udstillinger

Skovsgaard Gods har fire faste udstillinger: Karet- og vognmuseum, Traktor- og maskinudstilling, Herskab og Tjenestefolk-udstilling og Kunstudstilling.

Stuerne i Skovsgaards flotte hovedbygning bruges til kunstudstillinger og på førstesalen og i tyendekælderen er der udstillinger om godsets historie og de mennesker, der levede der fra 1887 til 1979.

Skovsgaard Café og Gårdbutik

Skovsgaard Café og Gårdbutik serverer lækker økologisk og lokalt mad. De fleste af råvarerne kommer ude fra Skovsgaards egne marker og stalde.

Kom og besøg vores spændende Café og Gårdbutik, der ligger i naturlig forlængelse af hinanden. Og selvfølgelig er alle de produkter og varer du finder i gårdbutikken og i køkkenet økologiske.

Naturformidlingen

Danmarks Naturfredningsforening har en naturvejleder på Skovsgaard, som dagligt vejleder børn og voksne i naturen eller i naturformidlingsværkstedet.

Hos naturvejlederen kan man blandt andet filte med uld, lave nyt papir af gamle aviser, fange smådyr og se dem i stereolup i naturværkstedets "nørdehjørne" og meget, meget mere.

Møllen og stier

Skovsgaards Mølle er restaureret i 2004 og åben for besøgende. På Skovsgaard er der udlagt 5 stier med beskrivelse - Møllesti - Skovsti - Marksti - Engsti og Søsti.


Få flere tips til aktiviteter på Langeland her