Fra gårdspladsen på Skovsgaard er der lige præcis 2 kilometer til man får våde fødder på Langelands østkyst. På hele vejen fra godset til stranden ligger Skovsgaards marker, enge og skove samt de egnskarakteristiske ’hatbakker’, der springer op af landskabet.

Det enorme landareal præges dels af økologisk landbrug og dels af et skovbrug, som drives med ekstensiv nænsomhed over for den vilde flora og fauna.

Land og skov uden sprøjtemidler

Af Skovsgaards samlede areal er 253 hektar udlagt som landbrug, der dyrkes uden brug af sprøjtemidler eller kunstgødning. Flere marker er permanent udlagt til overdrev og vedvarende græs, mens man på de dyrkede arealer bibeholder udyrkede bræmmer, der er vigtige for insekt- og dyreliv.

Afgrøderne tæller blandt andre gamle kornsorter såsom spelt, ølandshvede og emmer samt af bælgplanter, hestebønner, kløvergræs og grøntfoder til gårdens dyr.

Driften af Skovsgaards 94 hektar skov foregår, ligesom landbruget, uden hverken sprøjtemidler eller kunstgødning. Dertil er dele af skovarealet udlagt som naturskov, hvor skoven i vid udstrækning får lov til at udvikle sig på naturens egne præmisser.

Læs mere om den økologiske drift her

Skovsgaard modtager støtte fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.