Skovsgaard Gods opføres i slutningen af 1300-tallet, mens det første officielle ejerskab, under væbneren Peder Modeskal, er dateret til 1457.

Modeskals adelsslægt fører godset og herregårdsdriften videre gennem intet mindre end ni generationer, inden det i 1760 sælges på auktion til tre langelandske brødre ved navn Michelsen. Brødrenes bondeslægt fortsætter af forskellige veje godsejerskabet hele vejen frem til 1979.

Undervejs i Michelsen-slægtens periode nedrives og genopføres Skovsgaards hovedbygning. Før nedrivningen i 1887 var bygningen en såkaldt borggård, mens genopførelsen udgør den røde renæssance-inspirerede hovedbygning, som stadig står i dag.

Ellen Fugledes gave til naturen

Godsets sidste slægtsejer, Ellen Fuglede, dør i 1979. Fuglede efterlader sig imidlertid et eftermæle funderet i den sydlangelandske natur, idet hendes testamente byder, at Skovsgaard og godsets tilhørende 389 hektar land tilfalder Danmarks Naturfond.

Arven til fonden er en gave, men også en opgave. For den ugifte Frk. Fuglede var naturen omkring Skovsgaard hendes kæreste eje, hvorfor det var hende magtpåliggende, at ejendommen og naturen efter hendes død ikke blev udnyttet eller bebygget, men forblev på naturbevarende hænder.


Skovsgaard i dag

Ellen Fuglede bevarede i sin tid selv vandhuller, enge, levende hegn og skovarealer. Det er derfor Danmarks Naturfonds mål fortsat at beskytte og videreudviklede den varierede natur, der omslutter Skovsgaard.

Siden overdragelsen i 1979 har fonden desuden udført omfattende renoveringsarbejder på Skovsgaards bygninger samt gennemført en række naturgenopretningsprojekter på jorderne.

I dag er Skovsgaard et økologisk besøgslandbrug med dertilhørende skovbrug uden brug af sprøjtemidler og kunstgødning. Godset rummer desuden naturformidling, museumsudstillinger og et økologisk madmarked.

En af Langelands bedste oplevelser

Et økologisk besøgslandbrug i særklasse. Sådan beskriver sommerhussøgemaskine Campaya Skovsgaard Gods, som de har på deres liste over de 14 bedste seværdigheder og oplevelser på Langeland.

- Her møder I et levende landbrug med en tilknyttet naturvejleder, som hver dag giver de besøgende spændende oplevelser i naturen, skriver de blandt andet og slutter rosen med:

- Der er masser at se op opleve på Skovsgaard. Spørgsmålet er faktisk bare, om et besøg overhovedet er nok.