Skovsgaard gods er et mangfoldigt videns- og læringscenter for natur, klimavenlig, økologisk landbrugsproduktion, fødevarer og miljø. Landbruget er førende i at bidrage positivt til klimaudfordringerne og miljøkrisen.

Skovsgaard demonstrerer og inspirerer via praktiske løsninger, hvorledes landbruget kan tage ansvar for at mindske udslippet af drivhusgasser og akkumulere kulstof. Medarbejderne er organiseret således at der i samarbejde med Langelands kommune er en høj grad af social integration/inklusion i hverdagen.

Udviklingen af godset er sket på basis af en stabil økonomi baseret på en resilient produktion af fødevarer, direkte salg, forædling af egne råvarer, selvforsyning og praktisk implementering af evidensbaseret viden.

Skovsgaard tager med stor iver disse initiativer, så vores slogan ikke kommer till at runge hult: Skovsgaard Gods – passion for økologi.