Udstillinger

Skovsgaard Gods har fire faste udstillinger: Karet- og vognmuseum, Traktor- og maskinudstilling, Herskab og Tjenestefolk-udstilling og Kunstudstilling.

Stuerne i Skovsgaards flotte hovedbygning bruges til kunstudstillinger og på førstesalen og i tyendekælderen er der udstillinger om godsets historie og de mennesker, der levede der fra 1887 til 1979.

Naturformidlingen

Danmarks Naturfredningsforening har en naturvejleder på Skovsgaard, som dagligt vejleder børn og voksne i naturen eller i naturformidlingsværkstedet.

Hos naturvejlederen kan man blandt andet filte med uld, lave nyt papir af gamle aviser, fange smådyr og se dem i stereolup i naturværkstedets "nørdehjørne" og meget, meget mere.

Møllen og stier

Skovsgaards Mølle er restaureret i 2004 og åben for besøgende. På Skovsgaard er der udlagt 5 stier med beskrivelse - Møllesti - Skovsti - Marksti - Engsti og Søsti.


Få flere tips til aktiviteter på Langeland her