AB Catering, BC Catering og INCO (Dansk Cater) leverer fødevarer til storkøkkener, kantiner og restauranter over hele landet. Dansk Cater ønsker at være en aktiv medspiller i løsningen af de globale miljø-og klimaudfordringer. De ønsker løbende at minimere deres belastning på miljø og klima samt at mindske forurening, så de naturlige økosystemer ikke bliver ødelagt. Det er ligeledes et fokusområde at beskytte truede dyre- og plantearter, og dermed sikre en højere biodiversitet.

Samarbejdet med Skovsgaard og Dansk Cater

Her på Skovsgaard Gods produceres der i et samarbejde mellem Dansk Cater, Cater Grønt og Danmarks Naturfond danske, økologiske grøntsager.

Alle vores grøntsager dyrkes efter økologiske og regenerative principper, og vi har meget fokus på biodiversitet. I et regenerativt landbrug arbejdes der blandt andet med at undgå tab af kulstof. Det sker f.eks., når du pløjer jorden, for når du vender jorden, går kulstof i forbindelse med ilt og udleder CO2. Kulstof er vigtigt for at kunne binde vand, ilt og næring i jorden, for et bedre udbytte og for mere robuste planter.

På Skovsgaard har vi derfor fokus på kulstoflagring ved at have så lidt jordbearbejdning som muligt. Vi behandler jorden skånsomt og bruger ikke kemikalier, på den måde sørger vi for at mikrolivet trives. Det giver os en mere levende og frugtbar jord samt grøntsager, der er fulde af næring.

Vi opbygger jorden ved at tilføje kompost og ved at bevare et grønt plantedække med grøntsager, blomsterstriber og efterafgrøder. Det holder fotosyntesen i gang, og giver samtidigt næring til mikroorganismerne i jorden.

Fotosyntesen er vigtig, fordi den lagrer CO2 i jorden, mens mikroorganismerne er med til at frigive næringsstoffer til grøntsagerne.

Vi drømmer om at skabe en mere levende og frugtbar jord, så vi kan dyrke sunde grøntsager, og så vi på skovsagaard kan være med til at demonstrere og udvikle på, hvordan fremtidens fødevarer kan produceres i samarbejde med naturen og ikke på bekostning af den. Vi mener, at landbrug ikke kun skal handle om at holde det hele kørende, men om at genoprette det tabte og regenerere jorden, så vi sikrer os en fødevareproduktion til fremtidige generationer.

Alle er meget velkomne til at følge med i arbejdet på vores grøntsagsmark.

Skovsgaard Grøntsager (@skovsgaardgroentsager) • Instagram

Disse lækre grøntsager sælges eksklusivt til AB Catering, BC Catering, samt INCO’s Foodservice kunder i hele Danmark.